O kancelarii

Nasza kancelaria działa od 1997r.

Komornik realizuje takie zadania jak:

  • przeprowadzenie spisu inwentarza, sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania
  • wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia (pieniężne i niepieniężne), zabezpieczenie roszczeń oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, zażaleń i innych dokumentów z oznaczeniem daty i za potwierdzeniem odbioru
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu elektronicznym
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi – na wniosek organizatora licytacji.

Czynności prowadzimy przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych jak np. CEPIK, OGNIVO, PUE ZUS, CBDKW, System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS czy też Centralna Baza Danych PESEL. Umożliwia nam to szybki dostęp do danych dłużnika, a także sprawną komunikację z bankami i urzędami w zakresie prowadzonych czynności egzekucyjnych.

Właściwość terytorialna

Zgodnie z treścią Art. 8 ust. 2 Ustawy z 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych, rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk jest właściwy do działania na całym obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie. Jest to obszar miasta Częstochowy oraz powiat częstochowski (gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza), a także powiat kłobucki (gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka).